Z pasją nakreślamy
funkcjonalne wnętrza

Wykonujemy projekty indywidualne oraz adaptacje projektów gotowych do indywidualnych potrzeb inwestorów, plany zagospodarowania terenu oraz oferujemy kompleksową obsługę inwestycji od spraw formalno-prawnych poprzez proces inwestycyjny i odbiory budynków.

KONCEPCJE, PROJEKTY, REALIZACJE

Osiedle Mieszkaniowe im. Władysława Jagiełły II ETAP Dzierzgoń

W zespole jest 130 mieszkań o powierzchni użytkowej 7800m2 i kubaturze 50255m3. Osiedle im. Władysława Jagiełły etap II powstało na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Osiedle zrealizowano w systemie prefabrykacji opracowanej przez biuro.

Nagroda 1 stopnia  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1993r.

 

Budynek 32 rodzinny ul. Zbożowa Gdynia

ilość mieszkań   – 32  ( od 47.6m2 do 102.3m2)

pow. zabudowy  – 1604.3m2

pow. mieszkań   – 1988.4m2

pow. netto          – 3706.7m2

Budynek składający się z 8-miu czteromieszkaniowych sekcji, położony w trudnym terenie – 12% spadku (różnica wysokości najwyżej i najniżej położonego wejścia do budynku wynosi 10m). Dzięki podziałowi budynku na tyle sekcji uzyskano efekt dobreg wpisania się obiektu w zbocze. W każdej sekcji zaprojektowano podziemny garaż. Rok realizacji – 2003. Inwestor – TBS Czynszówka.

 

40 rodzinny Zespół Budynków ul. Szarotki Gdynia

ilość mieszkań   – 40 ( od 38.1m2 do 86.9m2)

pow. zabudowy  – 1509.3m2

pow. mieszkań   – 2091.8m2

pow. netto          – 3610.9m2

2 budynki wielorodzinne ” w zabudowie jednorodzinnej”. Cel projektu – maksymalna ilość mieszkań na działce. Pod budynkami garaże jednoprzestrzenne. Rok realizacji – 2003.   Inwestor – TBS Czynszówka.

Budynek 22 Rodzinny ul. Rozłogi Gdańsk

ilość mieszkań   – 22 ( od 49.6m2 do 105.8m2)

pow. zabudowy  –   745.1m2

Budynek składa się z 3 sekcji. Ze względu na  kształt działki sekcje uformowano w kształt podkowy, z wewnętrznym dziedzińcem.

Budynek 12 rodzinny ul. Kasprowicza Pruszcz Gdański

ilość mieszkań   – 12  ( od 45.2m2 do 63.0m2)

pow. zabudowy  – 329.5m2

pow. mieszkań   – 638.2m2

150001 budynek zrealizowany pod patronatem HABITAT FOR HUMANITY – organizacji charytatywnej wywodzącej się ze Stanów Zjednoczonych. Zadaniem organizacji jest pomoc ludziom zagrożonym wykluczeniem mieszkaniowym. Budynki z założenia skromne, o prostej konstrukcji, zapewniają jednak godziwe warunki mieszkaniowe. Budynki realizowane są dzięki samym zainteresowanym, darczyńcom i wolontariuszom, również z innych krajów.  Rok realizacji – 2003

Budynek 56 rodzinny ul. Gryfa Pomorskiego Gdynia

ilość mieszkań – 56 ( od 34.0m2 do 84.6m2)

pow. mieszkań        – 2656.5m2

pow. zabudowy       – 1324.7m2

pow. netto               – 3120.9m2

Budynek składający się z 3 sekcji, położony na małej i trudnej do zagospodarowania działce. Zadanie polegało na wykonaniu projektu z możliwie największą ilością mieszkań. Stąd ” zawinięta” , niecodzienna bryła budynku. W budynku zaprojektowano jednoprzestrzenny podziemny garaż . Rok realizacji – 2001. Inwestor – TBS Czynszówka.

NAGRODA II stopnia   XII edycji konkursu „BUDOWA ROKU 2001”  –  organizator konkursu – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

 

Budynek 38 rodzinny ul. Falc Polonusa Gdańsk Stogi

ilość mieszkań   – 38 ( od 33.1m2 do 76.3m2)

pow. zabudowy  –  757.0m2

pow. mieszkań   – 2009.6m2

pow. netto          – 2878.9m2

kubatura             – 11090m3

Budynek mieszkalny 38 rodzinny, zlokalizowany przy ul. Falc Polonusa w Gdańsku, w sąsiedztwie zabytkowego budynku mieszkalnego. Celem projektu było dostosowanie charakteru nowego obiektu do istniejącego, zabytkowego budynku.Rok realizacji – 2002. Inwestor – TBS Czynszówka

Zespół Szkół w Subkowych

Szkoła podstawowa z 17 pomieszczeniami do nauki, z podziałem na segmenty dydaktyczne dla dzieci przedszkolnych (2 sale zajęć), klas 0 – III  i  IV-VI.

Obiekt pomyślano jako element łączący istniejące gimnazjum z istniejącą salą sportową (łączniki w poziomie 1 piętra). Zaprojektowany układ funkcjonalny szkoły  zapewnia bezkolizyjny ruch dzieci  z przedszkola,dzieci z młodszych i starszych klas szkoły podstawowej.

Powtarzalne przedszkole modułowe

pow. netto – od 708,3 (3 sale zajęć) do 908,1 m2 (5 sal zajęć)

Budynek przedszkola zaprojektowany na bazie kontenera (prostopadłościan o podstawie w kształcie trapezu) – połowa prostopadłościanu o podstawie sześciokąta. wpisanego w okrąg o średnicy
– 710 cm). Wybór heksagonalnego modułu daje szerokie możliwości kształtowania formy budynku (dopasowywanie do działki) oraz swobodnego doboru wielkości przedszkola. Dużą zaletą projektu jest całkowite zmodułowanie dachu – moduł dachu pokrywa się z modułem kubaturowym.

Szkoła Podstawowa 24 Oddziałowa Gdańsk Jasień ul. Damroki

SZKOŁA PODSTAWOWA 24 ODDZIAŁOWA

pow. netto – 6800.1m2,

pow. zabudowy – 3650.0m2,

kubatura – 30270m3

Szkoła podstawowa 24 oddziałowa z podziałem na segmenty dydaktyczne dla uczniów klas 0 – III i IV-VI. Zamknięty, pierścieniowy układ komunikacji umożliwia  bezkolizyjny ruch dzieci młodszych i starszych w kierunku zespołu żywieniowego i sportowego. Ruch dzieci w szatniach również beskolizyjny – osobne wejścia i klatki schodowe.Biblioteka na parterze, dostępna z zewnątrz, może pełnić funkcję osiedlową.

Szkoła Podstawowa w wariantach z basenem i bez basenu – powtarzalna Gdańsk ul. Kalinowa

Szkoła Podstawowa bez basenu – powtarzalna

pow. netto – 7300.4m2

pow. zabudowy – 4257.2m2

pow. komunikacji – 1967.3m2

kubatura – 37162.9m3

Szkoła Podstawowa z basenem – powtarzalna

pow. netto – 8565.5m2

pow. zabudowy – 5352.2m2

pow. komunikacji – 2108.2m2

kubatura – 45834.3m3

Założenia projektu szkoły:

– wyraźne oddzielenie segmentu dydaktyki (dydaktyka + biblioteka + żywienie + administracja) od segmentu sportowego (sala sportowa, basen) –  swobodne i elastyczne łączenie obu segmentów,

– część biblioteczna i żywieniowa segmentu dydaktyki i segment sportowy jak najbliżej przestrzeni publicznej – dostępność z zewnątrz,

– możliwość segregacji ruchu młodszych i starszych uczniów -przemieszczanie  szatnia- sale nauki, – stołówka – biblioteka  –   łącznik w poziomie pierwszego piętra.

Adaptacja Pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego 21 na Filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.

pow. netto – 365.2m2

kubatura    – 1540.0m3

Założeniem projektowym było przełamanie klasycznego układu podłużnego szkoły (sale wzdłuż szerokiego korytarza).Efekt uzyskano wykonując duże przebicia w ścianach korytarza i wysunięcie przeszkleń na korytarz. Uzyskano w ten sposób jednorodne, dobrze doświetlone wnętrze.

Dzięki znakomitej aranżacji wnętrz wykonanej przez pracowników M.B.P. w Gdyni uzyskano nie tylko bibliotekę z czytelnią, ale miejsce integracji mieszkańców – miejsce zabaw, zajęć  multimedialnych, spotkań i wystaw.

 

Modernizacja Budynku na Potrzeby Straży Miejskiej ul. Elbląska Gdańsk

pow. użytkowa obiektu – 2226m2.

kubatura  – 6861m3

Budynek internatu należący do zespołu szkół został zmodernizowany na potrzeby Straży Miejskiej. Przebudowa polegała na pełnej zmianie funkcji, wymianie dachów, instalacji i stolarki. Obiekt wyposażono w pełną infrastrukturę elektroniczną.

Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół NR 2 Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska

Łączna powierzchnia użytkowa obiektów – 7625m2.

Termomodernizacja polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych, dachów wraz z wymianą uwarstwienia, zmniejszenie powierzchni okien, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, usunięcie świetlików. W budynku warsztatów zmniejszono ogrzewaną kubaturę, zmniejszając  wysokość pomieszczeń warsztatowych (docieplone sufity podwieszane) Zaprojektowano nową kotłownię i sieć ciepłowniczą.  Projekt w realizacji.

Termomodernizacja Budynek wielorodzinny ul. Poczty Gdańskiej 2 Gdańsk

Budynek z początku XX wieku, zlokalizowany w Starej Oliwie, znajduje się w strefie konserwatorskiej. Projekt termomodernizacji musiał uwzględnić oczekiwania konserwatora – odtworzenie detalu architektonicznego na dociepleniu, kolorystyka.

Referencje

Poniżej, w załączeniu przedstawiamy niektóre z uzyskanych przez ostatnie lata referencji. Biuro powstało w 50 roku i przez lata ulegało transformacjom a wraz z nimi ulegała zmianie nazwa firmy.


W referencjach widnieją nazwy Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego „Budro-Projekt”, Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego i Miejskiego
Sp. z o.o. czy też Adrent Sp. z o.o. ale to zawsze ta sama firma i zespół doświadczonych projektantów.

to tylko niektóre firmy z którymi współpracowaliśmy przez ostatnie lata.